• INTERNATIONAL SYMPOSIUM

  • OLIVE OIL AND WINE PRODUCTION IN THE AEGEAN AND MEDITERRANEAN IN ANTIQUITY

    Rural Settlements, Urban Centers and Trade


  • MUGLA, TURKEY 24-26 NOVEMBER 2022


  • ESKİ ÇAĞ’DA EGE VE AKDENİZ'DE ZEYTİNYAĞI VE ŞARAP ÜRETİMİ

    Kırsal Yerleşimler, Kentsel Merkezler ve Ticaret


  • MUĞLA, TÜRKİYE 24-26 KASIM 2022

SEMPOZYUM HAKKINDA

Sevgili Meslektaşlarımız,

2008 yılında Mersin’de “Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” ve ardından 2011 yılında İzmir Urla’da gerçekleştirilen “Antikçağ’da Doğu Akdeniz’de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” konulu iki Uluslararası sempozyum gerçekleştirilmiş ve sunulan bildiriler iki ayrı kitap ile tanıtılmıştı. Yapılan bu iki etkinliğin ardından şimdi Muğla’da “Eski Çağ’da Ege ve Akdeniz'de Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Kırsal Yerleşimler, Kentsel Merkezler ve Ticaret” başlıklı yeni bir sempozyum düzenlemeyi planlıyoruz. Kasım 2022 yılı içinde Bodrum’da yapacağımız zeytinyağı ve şarap üzerine birçok konunun tartışılacağı bu organizasyonda aşağıda belirtilen ya da bağlantılı konularda bildirilerin sunulması beklenmektedir.


Prof. Dr. Adnan Diler

Düzenleme Kurulu Başkanı

ABOUT SYMPOSIUM

Dear Colleagues,

Two International symposiums, "Olive Oil and Wine Production in Anatolia in Antiquity" and "Olive Oil and Wine Production in the Eastern Mediterranean in Antiquity”, were held in Mersin in 2008 and Urla, İzmir in 2011, and the papers presented were introduced in two separate books. After these two meetings, we are now planning to organize a new symposium titled "Olive Oil And Wine Production in The Aegean and Mediterranean in Antiquity: Rural Settlements, Urban Centers and Trade" in Muğla. For this new event, which will be held in Bodrum in November 2022, where many issues on olive oil and wine will be discussed from many perspectives, it is recommended that the participants consider the following topics.


Prof. Dr. Adnan Diler

Organization Committee Chairman
DÜZENLEME KURULU / Organization Committee


Prof. Dr. Adnan DİLER (Muğla Sıtkı Koçman University Department of Archaeology)
Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL (Ege University Department of Archaeology)
Prof. Dr. Ümit AYDINOĞLU (Mersin University Department of Archaeology)BİLİM KURULU / ADVISORY BOARD


Prof. Dr. Adnan DİLER (Muğla Sıtkı Koçman University - Department of Archaeology)
Prof. Dr. A. Kaan ŞENOL (Ege University - Department of Archaeology)
Prof. Dr. Ümit AYDINOĞLU (Mersin University - Department of Archaeology)
Prof. Dr. Soultana Maria VALAMOTİ (Aristotle University - Department of Archaeology)
Prof. Dr. Ersin DOĞER (Ege University - Department of Archaeology)
Prof. Dr. Winfred HELD (Philipps - Universität Marburg)
Dr. Rafael FRANKEL (Haifa University - The Zinman Institute of Archaeology)
Dr. Sophocles HADJİSAVVAS (UNESCO - Department of Antiquities Cyprus)
Dr. Hugh ELTON (Trent University - Ancient Greek and Roman Studies)
Dr. Dimitri van LİMBERGEN (Ghent University - Department of Archaeology)
Yeshu DRAY (Kinneret Institute for Galilean Archaeology)SEMPOZYUM PROGRAMI / SYMPOSIUM PROGRAM


Registeration / Sempozyum Kayıt: 09:00 – 09:30
Opening Lectures / Açılış Konuşmaları: 09:30 – 10:15
Protocol Lectures / Protokol Konuşmaları
Opening Recital / Açılış Resitali: 10:15 – 10:30
Symposium Zoom / Online Attendance Link / Sempozyum Zoom / Online Katılım Bağlantısı
The same link is valid between November 24-25-26, 2022 / 24-25-26 Kasım 2022 tarihleri arasında aynı link geçerlidir.
Connection Link / Bağlantı Linki: https://us06web.zoom.us/j/87814833395?pwd=TzV0TFRRUjEwL0NLTmVaT01qYkpQUT09

Meeting ID / Toplantı Kimliği: 878 1483 3395
Password / Parola: 690330


November 24, 2022 (Thursday) / 24 Kasım 2022 (Perşembe)

Session I:  I. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Kaan Şenol

     
Ahmet Ünal Olive Trees, Olive Oil, Vine Stocks, Grapes And Wine in the Anatolian Highlands During the Middle and Late Bronze Ages

10:30-10:45 ONLINE

Orta ve Geç Tunç Çağlarında Yüksek Anadolu Yaylalarında Zeytin, Zeytinyağı, Üzüm ve Şarap  
     
Murat Türkteki; İsmail Tarhan; Michele Massa; Sinem Türkteki;Yusuf Tuna The Route and Consumption of Wine and Olive Oil in the Early Bronze Age: A New Perspective Through Organic Residue Analysis From Eskişehir-Küllüoba

10:45-11:00

Erken Tunç Çağında Şarap ve Zeytinyağının Rotası ve Tüketimi: Eskişehir-Küllüoba'daki Organik Kalıntı Analizleri Üzerinden Yeni Bir Perspektif  
     
Mehmet Işıklı The Story of Grape and Wine in South Caucasus and Eastern in the Anatolian Highland / in the Homeland

11:00-11:15 ONLINE

Güney Kafkasya ve Dağlık Doğu Anadolu’da / Anayurt Topraklarında Üzüm ve Şarabın Hikayesi  
     
Jose Manuel; Alba Gomez Olive Oil - Oil Labels - Oil Production in Egypt

11:15-11:30

Zeytinyağı – Yağ Etiketleri – Mısır’da Yağ Üretimi  
     
Discussion / Tartışma  

11:30-11:45

Lunch Break / Öğle Yemeği

11:45-13:00

     


Session II: II. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Winfred Held

     
Adnan Diler Earliest Data on Olive Oil and Wine Production in the Lelegian Peninsula: Adaptation, Transformation and Abandonment 13:00-13:15
Leleg Yarımadası Zeytinyağı ve Şarap Üretimine İlişkin İlk Veriler: Uyum, Dönüşüm ve Terk  
     
Bekir Özer The Participation of Karian Olive Oil Production in the International Mediterranean Trade in the 8th-7th BC 13:15-13:30
MÖ 8.-7. yüzyıllarda Karia Bölgesi Üretimi Zeytinyağının Uluslararası Akdeniz Ticaretine Dahil Olma Süreci  
     
Olivier Can Henry; Christophe Bost Wine Production in the Territory of Labraunda 13:30-13:45
Labraunda Territoriumda Şarap Üretimi  
     
Daniela Baldoni; Lucia Cianciulli; R. Pierobon Benoit Wine and Oil in the Chora of Iasos: A Commentary of the Distribution Map 13:45-14:00
İasos Khora’sında Yağ ve Şarap Üretimi: Dağılım Haritasının Bir Yorumu  
     
Discussion / Tartışma   14:00-14:15
Coffee Break / Ara 14:15-14:30
     


Session III: III. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Adnan Diler

     
Hülya Vidin The Value of Wine in Karia From the Perspective of the Coins 14:30-14:45
Sikkelerin Perspektifinden Karia’da Şarabın Değeri  
     
Abuzer Kızıl The Salvage Excavations at Derince Dam Basin in Muğla, Milas District, Derince quarter: The relations between the workshop, space and the Tomb 14:45-15:00
Muğla, Milas İlçesi, Derince Mahallesi, Derince Baraj Gölü Havzasında 2014 Yılında Yapılan Kurtarma Kazısı: İşlik, Mekân ve Mezar İlişkisi  
     
Billur Tekkök -Karaöz; Deniz Tamer; Ebru Kırkanlı; Abdülkadir Baran Idyma Akyaka Castle Excavations, 2021, Amphorae Trade with Aegean and Mediterranean 15:00-15:15 ONLINE
İdyma Akyaka Kalesi Kazıları, 2021, Ege ve Akdeniz ile Amphora Ticareti  
     
Discussion / Tartışma   15:15-15:30
Coffee Break / Ara 15:30-15:45
     


Session IV: IV. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Mustafa Hamdi Sayar

     
Asil Yaman; Koray Konuk Olive Oil and Wine Production in Phoenix, Casara and Thysannus: A Holistic Approach to Re-Analyzing the Material Culture 15:45-16:00 ONLINE
Phoenix, Kasara ve Thysannus'ta Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Malzeme Kültürünün Yeniden-Analizine Holistik Bir Yaklaşım  
     
Mehmet Gürbüzer Wine and Olive Oil Production at Amos 16:00-16:15
Amos’ta Şarap ve Zeytinyağı Üretimi  
     
Harun Özdaş; Nilhan Kızıldag; Winfried Held The Industrial Area at Darbogaz on the Karian Chersonesos 16:15-16:30
Karia Khersonesos’u Darbogaz'daki Endüstriyel Alan  
     
Discussion / Tartışma   16:30-17:45
Coffee Break / Ara 16:45-17:00
     


Session V: V. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: R. Pierobon Benoit

     
Nurettin Arslan; Nilden Ergün Viticulture and Wine Production in the Greek and Roman Troad 17:00-17:15
Yunan ve Roma Çağlarında Troas'da Bağcılık ve Şarap Üretimi  
     
Evren Açar Late Roman Winery and Production Area in the Ancient City of Antandros 17:15-17:30
Antandros Antik Kenti Geç Roma Dönemi Şarap İşliği ve Üretim Alanı  
     
Özgün Öz; Emre Erdan Preliminary Observations on Agricultural Production in Güzelhisar Valley 17:30-17:45
Güzelhisar Vadisi’nde Tarımsal Üretime Dair İlk Gözlemler  
     
Yaşar Serkal Yıldırım A Preliminary Report about the Rock-Cut Wine Presses of Paphlagonia: In the Light of the Samples from Soğanlı Stream Valley (Cavuşlar Village) 17:45-18:00
Soğanlı Çayı Vadisi (Çavuşlar Köyü) Örnekleri Işığında Paphlagonia Kaya Preslerine İlişkin Ön Rapor  
     
Discussion / Tartışma   18:00-18:15
   
     


November 25, 2022 (Friday) / 25 Kasım 2022 (Cuma)

Session VI: VI. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Hugh Elton

     
Samuel Wolff A 10th Century BCE Lever and Weights Press from Tel Gezer, Israel 09:00-09:15 ONLINE
İsrail, Tel Gezer’den MÖ 10. yüzyıla Ait Bir Taş Ağırlıklı Manivela Presi  
     
Sophocles Hadjisavvas The Archaeology of Wine and Olive Oil: Problems of Identification 09:15-09:30 ONLINE
Şarap ve Zeytinyağı Arkeolojisi: Tanımlama Sorunları  
     
Ülkü Kara Results of a Study on the Stamping Tradition of the Late Antique Period Amphorae from the Easrtern Mediterranean 09:30-09:45
Doğu Akdeniz Geç Antik Dönem Amphoraları Damgalama Geleneğine Dair Bir Araştırmanın Sonuçları  
     
Yehoshua Dray In Defense of the Reputation of Wine in Late Antiquity: Restoration of Ancient Technology 09:45-10:00
Geç Antik Çağ’da Şarap Üretim Sürecinin İtibarı: Teknolojinin Yeniden Kurgusu  
     
Discussion / Tartışma   10:00-10:15
Coffee Break / Ara 10:15-10:30
     


Session VII: VII. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Yehoshua Dray

     
Jutta Stroszeck Athenian Olive Oil Production and A Classical Oil Mill at Athens 10:30-10:45
Atina’da Zeytinyağı Üretimi ve Klasik Dönem Bir Yağ İşliği  
     
Carla Cioffi Olive Oil and Wine Production and Trade in Antiquity 10:45-11:00
Antik Çağda Zeytinyağı - Şarap Üretimi ve Ticareti  
     
Gloria London Moving Olive Oil and Wine From Farm to Foreign Consumers 11:00-11:15
Çiftlikten Yabancı Tüketicilere Zeytinyağı ve Şarabın Ulaşımı ONLINE
     
Cemil Koyuncu Evaluating Policies of Roman Government on Olive Oil and Wine 11:15-11:30
Roma İmparatorluğu’nun Zeytinyağı ve Şarap Politikalarının Değerlendirilmesi  
     
Discussion / Tartışma   11:30-11:45
Lunch Break / Öğle Yemeği 11:45-13:00
     


Session VIII: VIII. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Nurettin Arslan

     
Taner Korkut; Çilem Uygun; Bilsen Özdemir Wine and Olive Oil Production and Trade in the Ancient City of Tlos 13:00-13:15
Tlos Antik Kenti’nde Şarap-Zeytinyağı Üretimi ve Ticareti  
     
Beste Tomay; Wine Workshops and a Group of Zemer 41 Amphorae in Andriake 13:15-13:30
Andriake Şarap İşlikleri ve Bir Grup Zemer 41 Amphorası  
     
Ümit Aydınoğlu; Okan Özdemir Rural Settlements in Rough Cilicia, an Evaluation in Terms of Settlement Scheme, Urban and Rural Interaction Area, Production Areas and Land Uses 13:30-13:45
Dağlık Kilikia’da Kırsal Yerleşimler, Yerleşim Şeması, Kent ve Kırsal Etkileşim Sahası, Üretim Mekanları ve Arazi Kullanımları Açısından Bir Değerlendirme  
     
Banu Özdilek; Onur Tıbıkoğlu; Canan Karataş Yüksel An Ethnoarchaeological Study on Olive Cultivation and Olive Oil Production from the Prehistoric Period to the Present in Hatay: The Case of Tokaçlı 13:45-14:00
Hatay’da Prehistorik Dönem’den Günümüze Zeytin Yetiştiriciliği ve Zeytinyağı Üretimine Yönelik Etnoarkeolojik Bir Çalışma Tokaçlı Örneği  
     
Discussion / Tartışma   14:00-14:15
Coffee Break / Ara 14:15-14:30
     


Session IX: IX. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Ümit Aydınoğlu

     
Füsun Tülek East Plain Cilicia- Yukarıova Olive Oil and Wine Presses 14:30-14:45 ONLINE
Doğu Ovalık Kilikia- Yukarıova Zeytinyağı ve Şarap İşlikleri  
     
Işık Adak-Adıbelli; Erkan Alkaç Late Antique Wine and Olive Oil Imports of Tarsus in the Light Of Roman Bath and Olive Market Amphorae 14:45-15:00 ONLINE
Roma Hamamı ve Zeytin Pazarı Amphoraları Işığında Tarsus’un Geç Antik Çağda Şarap ve Zeytinyağı İthalatı  
     
Şener Yıldırım; Deniz Kaplan A Rural Settlement in Tarsus Hinterland: Kümbet 15:00-15:15
Tarsus Hinterlandında Bir Kırsal Yerleşim: Kümbet  
     
Mustafa Hamdi Sayar The Production and the Use of Olive Oil and Wine in Sanctuaries and Gymnasiums in Antiquity 15:15-15:30
Eskiçağda Anadolu’da Tapınak Alanlarında ve Gymnasiumlarda Zeytinyağı ve Şarap Üretimi ve Kullanımı  
     
Discussion / Tartışma   15:30-15:45
Coffee Break / Ara 15:45-16:00
     


Session X: X Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Bekir Özer

     
Fikret Özcan; Münevver Şimşek Olive Oil and Wine Production in Rural Settlements of Northern Pisidia 16:00-16:15
Kuzey Pisidia Kırsalında Zeytinyağı ve Şarap Üretimi  
     
Peter Talloen “Buy Pisidian!” – The Production and Export of Wine at Sagalassos in Late Antiquity 16:15-16:30
“Pisidia Şarabı Satın Alın!” – Geç Antik Dönemde Sagalassos'ta Şarap Üretimi ve İhracatı  
     
Ahmet Mörel Custom Houses in the Ancient City of Adada: Interregional Trade Relations and the Role of Local Elites 16:30-16:45
Adada Antik Kenti Gümrük Binaları: Bölgelerarası Ticari İlişkiler ve Yerel Elitlerin Rolü  
     
Kahraman Yağız Wineries at the Ancient City of Perre 16:45-17:00
Perre Antik Kenti Şarap İşlikleri  
     
Discussion / Tartışma   17:00-17:15
Coffee Break / Ara 17:15-17:30
     


Session XI: XI Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Fikret Özcan

     
Emre Taştemür; Münteha Dinç Hendek Castle and Traces of Wine Production in the Phrygia Pacatiana Region 17:30-17:45
Phrygia Pacatiana Bölgesindeki Hendek Kalesi ve Şarap Üretim İzleri  
     
Barış Yener; Şeniz Yener Olive Oil and Wine Production in Roman Non-Agricultural Economy Models: The Case of Lycus Valley 17:45-18:00
Roma Dönem Tarım Dışı Ekonomi Modellerinde Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Lykos Vadisi Örneği  
     
Timur Demir; Makbule Ekici Bulut Olive Oil and Wine Production in Sacır Suyu Valley in the Light of Archaeological and Ethnoarchaeological Data 18:00-18:15
Arkeolojik ve Etnoarkeolojik Veriler Işığında Sacır Suyu Vadisi’nde Zeytin Yağı ve Şarap Üretimi  
     
Discussion / Tartışma   18:15-18:30
     


November 26, 2022 (Saturday) / 26 Kasım 2022 (Cumartesi)

Session XII: XII. Oturum:

Chair / Oturum Başkanı: Taner Korkut

     
Mustafa Doğan; Çetin Şenkul; Bahadır Duman Fossil Pollen and Archaeological Data Evidence for Olive Cultivation in the Roman Imperial Period: The Case of the Buldan Yayla Lake Surrounding 09:00-09:15 ONLINE
Fosil Polen ve Arkeolojik Veriler Işığında Roma İmparatorluk Dönemi’nde Zeytin Tarımı: Buldan Yayla Gölü Çevresi Örneği  
     
Hugh Elton Palynology and Olive Cultivation in Ancient Anatolia 09:15-09:30
Antik Çağ Anadolu'sunda Palinoloji ve Zeytin Yetiştiriciliği  
     
Tamara Lewit “My Father is the Vine-Grower”: Olive Oil and Wine Production on Monastic and Ecclesiastical Estates in the Late Antique Mediterranean 09:30-09:45 ONLINE
“Babam Bağcıdır”: Geç Antik Dönem Akdeniz'inde Manastır ve Kilise Malikanelerinde Zeytinyağı ve Şarap Üretimi  
     
Catherine Keane Beyond Local Sustenance: Ecclesiastical Complexes in Late Antique Cyprus 09:45-10:00
Yerel Geçimin Ötesinde: Geç Antik Dönem Kıbrıs'ta Kilise Kompleksleri  
     
Ayşe Aydın The Reflection of the Fruit of the Everlasting Tree on Works of Art 10:00-10:15
Ölmez Ağacın Meyvesinin Sanat Eserlerine Yansıması  
     
Discussion / Tartışma   10:15-10:30
     
Evaluations/Ending / Değerlendirme / Kapanış 10:30-11:00
     

Lunch Break / Öğle Yemeği

11:00-13:00

 

November 26 UNESCO World Olive Tree Day Events

13:00-17:30

26 Kasım UNESCO Dünya Zeytin Ağacı Günü Etkinlikleri  SERGİ / EXHIBITION  (24-26 Kasım 2022 / November 24-26, 2022)

Sanatın Dilinde Zeytin Ağacı, Zeytin, Üzüm ve Şarap / Olive Tree, Olive, Grape and Wine in the Language of Art

• Milas Meslek Yüksek Okulu Sergileri / Milas Vocational School Exhibitions
 

Öğretim Elemanları / Instructors Öğrenciler / Students
Doç. Dr. Gülüzar ÇELEBİLİK Halil TUĞLU
Öğr. Gör. Berna SEVİNÇ Tuğana ÖZTAMUR
Öğr. Gör. Volkan UZUN Duygu ATMACA
Öğr. Gör. Canan Kork ÇİFCİ Aslı Nur ÖNÜNÇ
Öğr. Gör. Sinan ŞİVEROĞLU Fatih YAVUZ
Öğr. Gör. Rezzan BORA KOÇ Zülfikar YILDIZ
Öğr. Gör. Nebahat ESEN Filiz ÖZTÜRK
  Müge ACAR
  Fatma ALTINIŞIK
  Nuray ŞEN• Raşit Öztürk (Arkeograf / Archaeographer)

Accommodation and Transportation

Symposium Accommodation and Prices between November 24-26, 2022
November 23 Check in = November 26 Check Out

MANDARİN RESORT

1 kişi oda + kahvaltı / 1 person room + breakfast 600 TL = 33.22 €
2 kişi oda + kahvaltı / 2 person room + breakfast 800 TL = 44.30 €
Web site: https://www.mandarinresortbodrum.com
Adres / Addresss Dr. Mümtaz Ataman Cd. No: 27 Kumbahçe / Bodrum
Konum / Location https://goo.gl/maps/DEyFXmHNr3QxdHj16
İletişim / Contact Mr. Osman Akman +90 252 316 49 88 - 0533 553 20 40

Bodrum Merkez Otogarından Mandarın Resort Oteline gidiş güzergâhı (uzaklık 800 m)

The route from Bodrum Central Bus Station to Mandarin Resort Hotel (distance 800 m)

 


ÖĞRETMEN EVİ

1 kişi oda + kahvaltı / 1 person room + breakfast 300 TL = 16.61 €
Web site https://bodrumogretmenevi.com.tr
Adres / Addresss Kumbahçe Mahallesi, Paşatarlası Sk. No:1, Bodrum/Muğla 48400
Konum / Location https://goo.gl/maps/Lzxw9JC9tG4cNjYm8
İletişim / Contact Mrs. Arzu  +90 252 316 11 21 - +90 252 313 28 93
Bodrum Merkez Otogarından Öğretmen Evine gidiş güzergâhı (uzaklık 1.3 km)

The route from Bodrum Central Bus Station to Öğretmen Evi (distance 1.3 km)


 

GULET OTEL

1 kişi oda + kahvaltı / 1 person room + breakfast 500 TL = 27.48 €
2 kişi oda +kahvaltı / 2 person room + breakfast 600 TL = 33.22 €
Web site https://www.etstur.com/Gulet-Hotel
Adres / Address Kumbahçe, Cumhuriyet Cd. No:177, 48000 Bodrum / Muğla
Konum / Location https://goo.gl/maps/UQeHtUBZjrhtXiJz8
İletişim / Contact +90 252 316 66 36
Bodrum Merkez Otogarından Gulet Otel’e gidiş güzergâhı (uzaklık 1 km)

The route from Bodrum Central Bus Station to Gulet Otel (distance 1 km)


 

SEMPOZYUM YERİ / SYMPOSIUM LOCATION

HERODOT KÜLTÜR MERKEZİ

Adres / Address Konacık, Çelebi Sk. No:501, 48480 Bodrum/Muğla
Konum / Location https://goo.gl/maps/zbWTth66PzGBgaUp9
Bodrum Merkez Otogarından Herodot Kültür Merkezine gidiş güzergâhı

The route from Bodrum Central Bus Station to Herodotus Cultural Center


YURTDIŞINDAN GELECEKLER İÇİN / FOR COMING FROM ABROAD

MİLAS-BODRUM AIRPORT

Web site https://milas-bodrumairport.com/tr-TR
Konum / Location https://goo.gl/maps/zj3F6et9Vy6xWWbe7
Milas-Bodrum Havalimanından, Bodrum Merkez Otogarına gidiş güzergâhı (uzaklık 35 km)
The route from Milas-Bodrum Airport to Bodrum Central Bus Station (distance 35 km)

 

Transfer from Milas-Bodrum Airport to Bodrum Central Bus Terminal

Alternative
MUTTAŞ Bus Service Web site: https://ulasim.muttas.com.tr/sefer-saatleri/?ac=ac&id=49&tur=gidis
• Milas - Bodrum airport departs from domestic flights
• The bus departs from the airport after each landing
Konum / Location: https://goo.gl/maps/zj3F6et9Vy6xWWbe7

Arrival Bodrum Central Bus Terminal
https://goo.gl/maps/YDEn1xLBraa7Bm4W9


NOTES

• If you let us know about your airport landing times, we will be pleased to try to help you with transportation.
• We may have a chance to arrange a bus for those who will arrive at Milas Bodrum Airport on the evening of November 23.
• Please inform us of your landing day and time at the airport.
• Lunch and transportation will be provided by the organizing committee during the symposium.
• Busses will be provided to the symposium hall in the morning and in the evening from to the hotels suggested above.
• Please make your hotel reservations by stating that you are a participant of the symposium. The prices stated in the list are negotiated prices for you.